Hệ số co của phụ kiện Vamber

back


Vesbo FittingsSymbolConsiderationCoeff.of Loss
Socket 0.25
Reducer
Reduce by 1 size
Reduce by 2 size
Reduce by 3 size
0.40
0.50
0.60
90o Elbow 1.20
45oElbow 0.50
T Part
Passage

SeparationConjunction

Counter Separtion

Counter Conjunction
0.25


1.20


0.801.80


3.00
Unequal TSum of T part and Reducer values
Adaptor Female 0.50
Adaptor Male 0.70
Elbow Female 1.40
Elbow Male 1.60
T Part Female
20 x 3/4 x 20
20 x 1/2 x 20
25 x 3/4 x 25
25 x 1/2 x 25
1.40
1.60
1.60
1.80
T Part Male20 x 1/2 x 201.80
Valve
20 mm
25 mm
32 mm
9.50
8.50
7.60
back
 Công ty CP TM Và Dịch Vụ Việt Đức
Văn phòng tại Hà Nội:  33 An Trạch - P Quốc Tử Giám - Q Đống Đa - Hà Nội
Điện Thoại: ( 04 ) 62948 555 - 0985 082 082
 
Nhà Máy Sản Xuất: Khu Công Nghiệp Cao An - TT Lai Cách Cẩm Giàng - Hải Dương
 Copyright © 2012 Vamber, All Rights Reserved
Design by NiemTin JSC